menu >

"Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek"
Nowy sprzęt dla OSP

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii dla OSP im. Ignacego Richtera w Kościanie" zakupiła ratowniczy sprzęt hydrauliczny-zestaw do wyważania drzi HTS99 oraz sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej-maszt oświetleniowy Tower Pro 30000 lm.

Zakup sprzętu sfinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków własnych jednostki.

Wartość zadania to ponad 22 tys. zł, z czego 18 500,00 zł pochodzi z WFOŚiGW w Poznaniu.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na poprawę wyposażenia i bezpieczeństwa strażaków OSP Kościan biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ratownicy będą mogli prowadzić działania w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii.

OSP Kościan - Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie Kościan, ul. Bączkowskiego 5, 64-000 Kościan
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe