menu >

"Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek"
Regulamin Dzień Strażaka

Regulamin przemarszu ulicami miasta Kościan w dniu 06.05.2017 z okazji

„Dnia Strażaka”

1. Organizatorem przemarszu oraz uroczystego Apelu na Rynku  jest Ochotnicza Straż Pożarna im. Ignacego Richtera w Kościanie

2. Zbiórka uczestników przemarszu nastąpi od godz. 14.00 przed Strażnicą OSP Kościan przy ul. Ks. Bączkowskiego 5

3. Przemarsz ulicami miasta rozpocznie się o godz.14.20 i zakończy ok. godz.14.45 przed Kościołem Farnym. Po Mszy Św. ok godz. 15.45 kolumna zostanie utworzona na nowo i przejdzie na kościański Rynek.

4. Trasa przemarszu będzie przebiegała od Strażnicy OSP Kościan przy ul. Bączkowskiego 5 następnie ulice: Marcinkowskiego, Św. Ducha, Piłsudskiego, Szczepanowskiego, Rynek, Wrocławska, Św. Jana do Kościoła Farnego.

5. Kolumna korowodu kierowana jest wyznaczoną trasą, ewentualne zmiany organizacji ruchu mogą być podyktowane nagłymi sytuacjami lub wprowadzone przez funkcjonariuszy Policji.

6. Zwarta kolumna liczyć będzie około 200osób.

7. Osoby biorące udział w przemarszu poruszać się będą całą szerokością pasa jezdni.

8. Całość przemarszu zabezpieczy i koordynuje Policja, Straż Miejska, Strażacy z OSP Kościan.

9. Łączność odbywać się będzie przy pomocy telefonów komórkowych.

10. Na przemarsz nie mają wstępu osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

11. Osoby uczestniczące w przemarszu winny stosować się do obowiązujących zasad ruchu drogowego i reagować na wszystkie wskazówki Policji i Straży Miejskiej, Strażaków z OSP Kościan.

12. O nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić w trakcie przemarszu należy bezwzględnie natychmiast informować stosowne służby – Policję.

13. Osoby, które nie podporządkują się przyjętym zasadom, będą kierowane na chodnik.

14. Po przemarszu kolumny „trasa” przemarszu będzie natychmiast przywrócona do właściwego stanu i udostępniona do ruch u drogowego.

15. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje przedstawiciel organizatora.

16. Podczas uroczystego apelu na rynku wszyscy uczestnicy mają obowiązek przebywać w strefie wyznaczonej (wygrodzonej taśmą) w godz. 16.00-19.00

17. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń służb porządkowych – Straż Miejska

18. Podczas Apelu na rynku o wszystkich wypadkach należy bezzwłocznie informować organizatora- Zarząd OSP Kościan

19. Po zakończeniu Apelu na Rynku ulica zostanie otwarta dla ruchu samochodowego.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia imprezy o czym zostaną poinformowane stosowne służby- Straż Miejska i Policja

21. Podczas przemarszu oraz uroczystego apelu na Rynku osoby niepełnoletnie muszą przebywać pod opieką rodziców lub opiekunów.

22. Niniejszym regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.ospkoscian.pl

 

OSP Kościan - Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie Kościan, ul. Bączkowskiego 5, 64-000 Kościan
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe