menu >

"Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek"
Nowe ubrania specjalne

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii dla OSP im. Ignacego Richtera w Kościanie" zakupiła 8 kompletów ubrań specjalnych.

Zakup umundurowania sfinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Urzędu Miasta Kościan oraz środków własnych.

Wartość zadania to prawie 24 tys. zł, z czego 18 300,00 zł pochodzi z WFOŚiGW w Poznaniu.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na poprawę wyposażenia i bezpieczeństwa strażaków OSP Kościan biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ratownicy będą mogli prowadzić działania w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii.

OSP Kościan - Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie Kościan, ul. Bączkowskiego 5, 64-000 Kościan
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe