menu >

"Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek"
Doposażenie OSP Kościan

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. "Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej im. Ignacego Richtera w Kościanie" zakupiła środki ochrony indywidualnej. Zakupiono: 2 komplety ubrań specjalnych, 3 hełmy, 12 par rękawic.

Zakup sprzętu sfinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków własnych jednostki.

Wartość zadania to 20 352,00 zł, z czego 20 000,00 zł pochodzi z WFOŚiGW w Poznaniu.

OSP Kościan - Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie Kościan, ul. Bączkowskiego 5, 64-000 Kościan
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe