menu >

"Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek"
Wieloetapowe manewry ratownicze OSP i PSP

W dniu 22.04.2017 od godz. 8:00 do godz. 15:00 odbywały się wieloetapowe manewry ratownicze dla strażaków z powiatu kościańskiego. W manewrach wzięło udział 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jedna jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia składały się z pięciu etapów. Pierwsze założenie dotyczyło pożaru budynku mieszkalnego podczas, którego poszkodowanych zostało kilka osób. Dodatkowym utrudnieniem była także zanjdująca się wewnątrz budynku kuchenka gazowa zasilana z butli. Drugim etapem był wypadek auta ciężarowego, które wjechało w tłum ludzi. Strażacy mieli za zadanie dokonać segregacji poszkodowanych oraz odpowiednie udzielenie pierwszej pomocy. Trzecim zadaniem był zainscenizowany wypadek podczas wycinki drzew, w trakcie prac jedna osoba została przygnieciona konarem a pozostałe uległy poważnym obrażeniom. Czwarte założenie to klasyczne zderzenie trzech pojazdów osobowych. Strażacy musieli wykonać dostęp do poszkodowanych osób oraz udzielić niezbędnej pierwszej pomocy. Ostatni etap przygotowany został na terenie Komendy Powiatowej PSP w Kościanie, gdzie dokonano kontroli dokumentów, sprzętu a także przygotowano kilka scenek z użyciem podstawowego sprzętu ratowniczego.

OSP Kościan - Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie Kościan, ul. Bączkowskiego 5, 64-000 Kościan
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe