menu >

"Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek"
Przetarg-przebudowa

Gmina Miejska Kościan ogłosiła przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a- etap I

Przedmiotem umowy jest przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a w Kościanie” – etap I.
Zakres zamówienia  :

1)        wydzielenie pomieszczenia na kotłownię gazową oraz remont klatki schodowej  obejmuje wykonanie:

- wydzielenie pomieszczenia,

- ułożenie nowych warstw posadzek,

- wykonanie ścianek z płyt gipsowo kartonowych,

- odbudowę belek i słupów drewnianych,

- roboty tynkarskie po pracach instalacyjnych,

- prace malarskie,

- montaż stolarki otworowej,

- demontaż istniejącego przegrodzenia ażurowego na klatce schodowej,

- licowanie ścian płytkami,

- rozbiórkę balustrady schodowej i wykonanie nowej,

2)        roboty budowlano-instalacyjne instalacji wewnętrznych w obiekcie obejmujące wykonanie:

- instalacji wodociągowej,

- instalacji kanalizacyjnej,

- instalacji gazowej,

- kotłowni gazowej,

3)        wymiana instalacji elektrycznej przebudowanych pomieszczeń obejmująca wykonanie:

- zasilania z wyłącznikiem p.poż. oraz rozdzielnicą główną,

- instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacji siły i gniazd wtyczkowych,

- instalacji koryt kablowych,

- instalacji połączeń wyrównawczych,

- bilansu mocy i linii zasilającej projektowany budynek.

 

Więcej informacji na:

http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/zamowienia-publiczne/urzad-miejski/zamowienia-powyzej-30-000-euro.html

OSP Kościan - Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie Kościan, ul. Bączkowskiego 5, 64-000 Kościan
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe